Internetinio Aukciono „ARS VIA“
nuostatai
1. UAB Dailės galerija „Klasika“ organizuoja meno kūrinių, antikvarinių daiktų bei
kolekcinių objektų (toliau – Kūriniai) aukcioną ARS VIA (toliau – Aukcionas).
Aukcione prekiaujama iš fizinių ir juridinių asmenų komiso pagrindais priimtais
Kūriniais. Visos teisės į ARS VIA aukcioną priklauso UAB Dailės galerija „Klasika“.
2. Aukciono organizavimo ir vykdymo juridinis pagrindas yra LR Civilinio kodekso
6.419 straipsnis, LR Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas Nr. I-1179 ir
kiti LR teisės aktai.
3. Aukciono nuostatai yra patvirtinti UAB Dailės galerija „Klasika“ ir yra privalomi
visiems aukciono dalyviams. Aukciono dalyvis užsiregistruodamas internetinėje
svetainėje arsviaonline.lt, neatšaukiamai patvirtina, kad yra susipažinęs su
Aukciono taisyklėmis, jas supratęs bei pastabų ar pretenzijų dėl jų netikslumo ar
neaiškumo neturi.
4. Aukcionas vyksta interneto svetainėje arsviaonline.lt nustatytu laiku. Aukciono
organizatorius turi teisę, nenurodydamas priežasties, atšaukti aukciono renginį ar
pakeisti jo laiką.
5. Aukcionas turi teisę, nenurodydamas priežasties, išimti bet kurį Kūrinį iš aukciono
kataloge paskelbto parduodamų kūrinių sąrašo.
6. Aukcionas neatsako už išoriškai nepastebimus ar paslėptus Kūrinių fizinius
trūkumus ar nežinomus defektus bei juridinius nuosavybės aspektus. Pirkėjai turi
teisę asmeniškai ir kartu su savo pasikviestais ekspertais apžiūrėti Kūrinius prieš
aukcioninės parodos metu ir visapusiškai įvertinti Kūrinių būklę. Nupirkus Kūrinį
Aukcione, pretenzijos nepriimamos ir Kūriniai negrąžinami.
7. Aukciono kataloge nurodomos pradinės Kūrinių pardavimo kainos. Galutinę
pardavimo kainą, už laimėtą Kūrinį, kurią privalo sumokėti pirkėjas, sudaro
išvaržyta kaina plius aukciono marža(kūriniams iki 1000 Eur taikoma 23 % aukciono
marža, kūriniams nuo 1001 Eur iki 3000 Eur taikoma 21 % aukciono marža,
kūriniams nuo 3001 Eur iki 10000 Eur taikoma 18 % aukciono marža, kūriniams
nuo 10001 Eur taikoma 15 % aukciono marža) nuo išvaržytos kainos.
8. Pirkti Kūrinius Aukcione gali fiziniai ir juridiniai asmenys. Pirkėjas prieš pirkdamas
kūrinį turi būti užsiregistravęs internetinėje arsviaonline.lt svetainėje. Statymus
aukcione gali atlikti registruoti pirkėjai per internetine svetaine arsviaonline.lt.
9. Aukciono metu, dalyvis už pasirinktą kūrinį atlikti statymą gali rankiniu arba automatiniu
būdu. Rankiniu būdu kūrinio kaina minimaliai didinama 1 (vieno) Eur intervalu arba
pasirinkus automatinį statymo būdą nustatomas maksimalus statymo limitas (statymą už
pasirinktą kūrinį iki nustatytos kainos ribos atliks platforma). Pasirinkus statymą rankiniu
būdu atliktas statymas iš karto fiksuoja dalyvio įrašytą kainą. Atlikus statymą automatiniu
būdu platforma automatiškai didins kainą iki dalyvio nurodyto kainos limito.
10. Už nupirktus Kūrinius pirkėjas turi atsiskaityti per 7 darbo dienas*. Apmokėti
galima grynaisiais pinigais, kredito kortele arba banko pavedimu.
11. Pirkėjas privalo atsiimti nupirktus ir apmokėtus Kūrinius per 7 darbo dienas po
apmokėjimo. Kitu atveju skaičiuojamas nupirkto kūrinio saugojimo mokestis (0,2
proc. nuo kūrinio vertės už kiekviena pavėluotą dieną). Pagal atskirą susitarimą ir
už papildomą mokestį nupirkti ir apmokėti Kūriniai pirkėjo nurodytu adresu
išsiunčiami paštu ar pristatomi kurjerių tarnybų.
12. Aukciono interesai dėl neapmokėtų kūrinių ir kitų galimų pirkėjų įsipareigojimų
nevykdymo, o taip pat pirkėjų interesai dėl galimų jų teisių pažeidimų ginami LR

įstatymų nustatyta tvarka.
Aukciono organizatorius UAB Dailės galerija „Klasika“ į/k 304072085,
Adresas: dominikonų g. 3, Vilnius
Tel. +37064378688
E-paštas: info@arsvia.lt
Interneto svetainės: www.arsvia.lt www.arsviaonline.lt